image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: Het belang van passend onderwijs voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen volgens ouders

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met ouders van hoogbegaafde kinderen is informatie ingewonnen over de ontwikkeling van hun kind en hun visie op passend onderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer onderwijs aansluit op de behoefte van een kind, het kind grote stappen maakt in zijn ontwikkeling. Niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling, maar ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert. Wat passend onderwijs inhoudt verschilt per kind en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de onderwijsbehoefte van het kind, de wensen van de ouders, de kennis op school en de mogelijkheden in de omgeving. Wanneer er werd gekeken naar de wet passend onderwijs bleken hier veelal negatieve ervaringen over te bestaan bij de respondenten, doordat er te weinig kennis is over hoogbegaafdheid binnen het onderwijs. Het wordt gezien als een bezuinigingsmaatregel, waar hun kind de dupe van zal zijn.
Er kan geconcludeerd worden dat passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind van groot belang is voor zijn ontwikkeling. Cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen hoogbegaafde kinderen zich beter wanneer zij onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeftes. Hoe passend onderwijs eruit ziet verschilt per kind. De wet passend onderwijs kan op dit moment niet op de juiste manier worden uitgerold voor hoogbegaafde kinderen door het gebrek aan kennis.

BachelorscriptieASW_Quirien_Oldenkamp

Global Youth Theses