image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on From no-go to trend: Generational perceptions on tattoo stigmas and trends

Linde Trommel Introduction What drives people to get a tattoo and how are persons with a tattoo viewed by society? These questions intrigue me, as I have been thinking about getting a tattoo for probably two years now, but the permanence factor keeps me from doing it. What I found interesting is how my parents thought about the possibility of me getting a tattoo. They were very strongly against it. In their eyes a tattoo was something [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Joeri Introduction It’s Friday night 5.00 AM in the weekend of Amsterdam Dance Event. I used to sleep at this time, but today I’m visiting a DGTL, one of the many dance events which is organized this weekend. I’m there with two of friends dancing the whole night on fantastic techno beats. Due to the late time I feel that I actually have no energy left, and my [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Milio van de Kamp In 2010 beschreef Mick Matthys in zijn werk ‘Doorzetters’ de ervaringen van universitair geschoolde individuen die uit een laagopgeleid milieu kwamen. Zij waren de eerste generatie studenten in de familie en het boek geeft prachtig weer hoe ze balanceerden tussen twee werelden, de wereld thuis en de wereld op de universiteit. Toen ik met dit boek in aanraking kwam, viel er een [ ... ] Read More »

ASW core courses

Elke Berens Introduction I moved from Rotterdam to Amsterdam in July 2015. I went from a twenty-one-square meter room to a room the size of a tiny walk-in closet. I was about to start my study in Social Sciences and there was not even enough space in my new room for a desk. Despite this drastic downgrade in size, my new room was 160 euros per month [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Kirsten Gutter Few people don’t know that I have been playing water polo since I was 8 years old. In fact, the first thing people often know about me is the fact that I’m a water polo freak. That’s how much water polo means to me. Over the years, it has become such a huge part of my life, that I can state that I have [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Sanne Kroon Social media: many teenagers grew up with it. Facebook, SnapChat and Instagram slowly became an important part of their daily lives. As an 18-year-old respondent mentioned during our interview: “Though it might sound sad, I think it’s true; I’m pretty sure we can’t live without it anymore.” It is fascinating that many people are willing to share their lives on social media; sometimes even strangers [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

chevy-thumbnailChevy van Dorresteijn Introduction A few times per week I go to the local gym to work out. On the mirror, right above the dumbbells, there is a sign that reads: “If you are too weak to return your weights, please contact the fitness staff and the girls will be happy to assist you”. Even though it is meant as a humoristic way of saying that people [ ... ] Read More »

Global Youth Papers
Comments Off on Arbeidsmigrant of slachtoffer van vrouwenhandel? Een narratieve benadering van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

illustratie-iris-bijmanIris Bijman In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van [ ... ] Read More »

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses

1716_image1Catalina Mosquera Rosas Introduction Martin Luther King had a dream: that the world would transform into a world of justice and that people of minority groups would be treated the same as any other citizen. In his speech Dr. King did not mention the environment, as the environment did not hurt him and his people; other people did. At the same time, though, in the 1960s and [ ... ] Read More »

Urban Studies Papers
Comments Off on Vrijeschoolonderwijs2032: Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor toekomstgericht onderwijs binnen de vrijeschool

klassenNina Hosseini In januari 2016 presenteerde Platform Onderwijs2032 een advies met daarin de grootste veranderingen die het Nederlandse onderwijs zou moeten ondergaan om leerlingen beter op te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Verschillende onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland, tonen echter aan dat een succesvolle implementatie van onderwijshervormingen vraagt om draagvlak onder docenten. Met deze kwalitatieve scriptie is daarom onderzocht in hoeverre [ ... ] Read More »

Global Youth Theses
Comments Off on Are we UvA? De invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel van studenten aan de Universiteit van Amsterdam

illustratie_sharda_beerthuisSharda Beerthuis Hoewel onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de sleutel vormt tot emancipatie kan het onderwijssysteem tegelijkertijd zorgen voor de reproductie van sociale ongelijkheid en stratificatie, als gevolg van structurele en institutionele belemmeringen. Op de Universiteit van Amsterdam worden verschillen tussen (etnisch) diverse groepen studenten meer en meer besproken. De studenten met een [ ... ] Read More »

Global Youth Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on ‘Makers and Shapers’: Hoe Vrijwilligers Invulling Geven aan Hun Rol als Actieve Burger

helpende-handLisa van Delft – Actief burgerschap wordt in Nederlands beleid steeds vaker aangedragen als oplossing voor sociale vraagstukken. Actieve deelname van burgers aan het publieke domein in de vorm van politieke en sociale participatie kan een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van gedeelde opvattingen, het behoud van sociale cohesie in de gemeenschap en voor het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses
Comments Off on Omringd door Koeien of Toeristen? De Invloed van Levensloopidealen op het Verhuisgedrag van Jongvolwassenen Geboren in een Dorp

dorp-staddRozemarijn Houben – Dit onderzoek richt zich op het verhuisgedrag van jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp. Er wordt daarbij gekeken naar de invloed van hun levensloopidealen, om deze vervolgens te koppelen aan eventueel verhuisgedrag. Om de idealen aangaande de levensloop van jongvolwassenen te achterhalen en te doorgronden zijn er zestien semigestructureerde interviews gehouden met jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp in de [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Alexandra van Veen Introduction The ideal of a romantic relationship has been the subject of ideological change over time. Only 50 years ago, the average age for getting married was around the age of 20 (Arnett, 2004). Since then, this average age has steadily increased. Since romantic relationships have always played an important role in human life, many scholars have written about this theme. As can [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Bright hairHannah Dol Introduction I have dyed my hair in many colors before. Natural colors such as blonde, brown, black, but also unnatural, bright colors such as pink, red, purple and blue. Since I started dying my hair in these bright colors when I was about sixteen, so about six years ago, it seems to attract much attention. Not just from friends or people that I know, [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Caroline-Buchanan1Selma Rijnsburger Als vrouwelijke semitopsporter werd ik me al snel bewust van sekseongelijkheid. Als meisje in de, door mannen gedomineerde, BMX-wereld viel het me al snel op dat er wel degelijk verschillen waren tussen de mannen en de vrouwen. Als het over “de elite” ging, dan ging het over de mannen en op dat sporadische moment dat er een item over BMX-racing te zien was op [ ... ] Read More »

ASW core courses