Category: Youth

Youth is gericht op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, interculturele fenomenen en mondiale trends gezien vanuit het perspectief van de jeugd. Onderzoek op dit domein analyseert jeugdculturen, ‘jeugdproblemen’ en andere jeugd gerelateerde kwesties kritisch, en probeert ze te begrijpen, niet als geïsoleerde gevallen, maar als centraal in bredere processen van economische herstructurering, sociale en politieke conflicten, culturele (re-)productie en populaire uitdrukking. In dit domein worden de leefwerelden, praktijken en politiek van jongeren gezien als kritische inzichten in huidige processen van sociale verandering, en als empathische hulpmiddelen voor verdere geavanceerde studies van jongeren of toekomstig sociaal werk met jongeren.