Category: Urban

Urban is een interdisciplinair veld in de sociale wetenschappen verbonden aan zowel de geesteswetenschappen als aardwetenschap. Het groeiende belang van onderzoek op dit gebied komt bijvoorbeeld tot uiting in
de snelle versnelling van de verstedelijking wereldwijd, de overgang naar een informatie-economie die vooral ingebed is in stedelijke gebieden,
de opkomst van ‘wereldsteden, het groeiende belang van lokaal en regionaal stedelijk bestuur en bestuur in het huidige tijdperk van neoliberalisme.