Category: Conflict

Bij conflict staat een interdisciplinair perspectief centraal dat betrekking heeft op de analyse van lokale, nationale, internationale en transnationale conflicten. Theoretische perspectieven, het onderzoek van verschillende faculteiten en met benaderingen voor het analyseren en aanpakken van conflicten zijn hiervoor van belang, en verder licht de nadruk op kritisch denken en de relatie tussen theorie en praktijk. Studenten die hierin specialiseren raken vertrouwd met het werk van grondleggers en de historische ontwikkeling van het veld van conflictstudies, en met benaderingen voor het interveniëren en oplossen van conflicten. Verder  ontwikkelen ze een perspectief  op de oorzaken en dynamiek van conflicten en inzicht in centrale modellen voor conflictanalyse en raken bekwaam in het ontwikkelen van een conflictanalyse