Category: Health

Health biedt een interdisciplinaire kijk op het thema gezondheid vanuit de  biosociale invalshoek. Gezondheid wordt in deze zin gezien als een eigenschap die mensen hebben, maar ook als een relatie. Interdisciplinaire analyse van gezondheid als zodanig omvat niet alleen de medische zorg en haar formele instituties, maar ook de sociale gevolgen van gezondheid, de culturele diversiteit aan ideeën over gezondheid, de globalisering van besmettelijke en chronische ziekten, geschiedenis van menselijk beleid rondom zorg, of de relatie tussen seksualiteit en gezondheid.