image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on ‘There’s no place like home’: Een onderzoek naar de ervaringen van ongedocumenteerde migranten in Nederland bij de vrijwillige terugkeer naar hun thuisland

Lianne van Rooijen - IllustratieLianne van Rooijen – Dit kwalitatieve onderzoek is een verzameling verhalen van vijf Afrikaanse ongedocumenteerde migranten in Amsterdam die, op het moment van interviewen, in de voorbereidingsfase zitten van de vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. De verschillende fasen van de migratiecyclus vormen de rode draad van het onderzoek, waarbij data zijn verzameld door middel van semi-gestructureerde interviews met vijf migranten en twee medewerkers van Bridge to Better. Dit is een Amsterdamse organisatie die ongedocumenteerde migranten ondersteunt en hen door middel van empowering, vaardigheden, computerles en het schrijven van een businessplan de kans geeft om goed voorbereid terug te gaan. Dit blijkt essentieel te zijn voor een ‘geslaagde’ terugkeer en de opbouw van een duurzame toekomst in hun thuisland.

BachelorscriptieASW_Lianne_van_Rooijen

Conflict Studies Theses