image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on De anarchist in de krant: Een studie naar mediarepresentatie en mediaervaring van anarchisten in Nederland

Pim de Vleeschhouwer - IllustratiePim de Vleeschhouwer – In deze scriptie is onderzocht in hoeverre anarchisten en anarchisme onderhevig zijn aan marginaliseringsmiddelen in mediaberichtgeving. Daarbij is geprobeerd inzicht te krijgen in de relatie tussen anarchisten en media, door de ervaringen van anarchisten met betrekking tot mediaberichtgeving te onderzoeken. Hiervoor is een kwantitatieve media-analyse uitgevoerd, zijn kwalitatieve diepte-interviews met anarchisten gehouden en is aan participatieve observatie gedaan. In de media-analyse zijn veel marginaliseringsmiddelen aangetroffen, die duiden op een negatieve mediarepresentatie. De ervaring van anarchisten omtrent media is kritisch doordat anarchisten de media beschouwen als onderhevig aan kapitalistische logica en als onderdeel van een machtsnetwerk met de overheid en het bedrijfsleven. De anarchisten beschrijven gevolgen in sociale omgang, waarbij negatieve associaties over anarchisten in mediaberichtgeving door niet-anarchisten ge├»nternaliseerd worden. Omdat anarchisten de mediaberichtgeving als verlengstuk van het systeem zien, wordt daar niet het primaat van hun sociale omgang en politieke uitingen gelegd.

BachelorscriptieASW_Pim_de_Vleeschhouwer

Conflict Studies Theses