image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Sceptisch over ‘groen’: Een kwantitatief onderzoek naar de factoren die invloed hebben op het kopen van ‘groene’ producten in de supermarkt.

Jeroen Snellen - Illustratie Jeroen Snellen – Door groeiende kennis over de impact van consumeren op het milieu, groeit het bewustzijn over het belang van duurzaam consumeren. Mede door druk vanuit de consument proberen bedrijven zich te conformeren aan het principe van de Triple Bottom Line, waarbij naast economische belangen, ook sociale en milieubelangen voorop staan. Sommige bedrijven gebruiken het milieubewustzijn van consumenten echter voor de verkeerde doeleinden. Misleidende ‘groene’ marketing wordt ingezet om economische belangen na te streven, waardoor ‘groene’ marketing door sommige consumenten niet meer geloofwaardig wordt bevonden. Deze scriptie onderzoekt op kwantitatieve wijze de invloed van scepticisme over ‘groene’ marketing op het kopen van ‘groene’ producten in de supermarkt, in relatie tot andere factoren die invloed hebben op ‘groen’ koopgedrag, namelijk ‘bereidheid te betalen’, ‘ontvangen kwaliteit’, ‘verwachte effectiviteit’ en ‘milieubezorgdheid’. ‘Milieubezorgdheid’ blijkt een directe positieve invloed te hebben op ‘groen’ koopgedrag; consumenten die zich zorgen maken om het milieu kopen eerder ‘groene’ producten. Scepticisme heeft een indirecte negatieve invloed op ‘groen’ koopgedrag via ‘verwachte effectiviteit’. Sceptische consumenten verwachten dat het kopen van een ‘groen’ product minder invloed heeft op een beter milieu dan consumenten die minder sceptisch over ‘groene’ marketing zijn. Omdat scepticisme een negatieve invloed heeft op het kopen van ‘groene’ producten is het belangrijk dat producenten van ‘groene’ producten eerlijke en volledige informatie verschaffen over het effect dat het product heeft op het milieu en hierop streng gecontroleerd worden.

BachelorscriptieASW_Jeroen_Snellen

Other Theses