image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Healthy is the new skinny: De online en offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers

Illustratie - Angela LeonoraAngela Leonora – Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de verhouding tussen de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers en de identiteit die zij in het echte leven uitdragen. Gezonde levensstijl bloggers fungeren als voorbeeld voor iedereen die informatie over gezondheid op hun blogs verzamelt. Dit onderzoek laat zien in hoeverre datgene wat deze gezonde levensstijl bloggers op hun blog weergeven in overeenstemming is met de werkelijkheid. Met behulp van 15 semi-gestructureerde interviews is er een beeld geschetst van de motieven van gezonde levensstijl bloggers om een blog bij te houden, de presentatie van hun online identiteit en de invloed hiervan op hun dagelijks leven. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de online identiteit over het algemeen een authentieke weerspiegeling van de werkelijkheid is, waarbij gezonde levensstijl bloggers zich bewust zijn van hun functie als voorbeeld. Echter beslaat de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts een deel van hun algehele identiteit. Er kan gesteld worden dat de online identiteit en de offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts deels met elkaar in overeenstemming zijn en dat gezonde levensstijl bloggers meer zijn dan datgene dat zij online laten zien.

Bachelorscriptie ASW_Angela_Leonora

Global Youth Theses