image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Arbeidsmigrant of slachtoffer van vrouwenhandel? Een narratieve benadering van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

illustratie-iris-bijmanIris Bijman

In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van Oral History diepte-interviews met vrouwelijke migrantsekswerkers op de Amsterdamse Wallen. Ter aanvulling zijn er andere betrokkenen en experts tot de Amsterdamse seksindustrie gehoord ter schetsing van de arbeidscontext. De sectoren van de Amsterdamse seksindustrie onderscheiden zich in locatiegebondenheid, vergunningsplicht en op basis van illegaliteit en migratie. De Amsterdamse seksindustrie wordt geëvalueerd als een aantrekkelijke en toegankelijke arbeidssector voor migranten. Bepaalde onderdelen van het prostitutiebeleid worden volgens de respondenten gedreven door moraliteit en stigma’s rondom sekswerk en mensenhandel wat nadelige gevolgen heeft voor sekswerkers. Het arbeidsmigratietraject van de sekswerkers wordt gekarakteriseerd door verplaatsing naar, binnen en tussen Europese landen vanuit een situatie in het herkomstland met belemmerende sociaaleconomische omstandigheden. De sekswerkers evalueren hun internationale verplaatsing en intrede in de seksindustrie als vrijwillig en dragen hiervoor voornamelijk economische motieven aan, waarbij het verkrijgen van een hoger inkomen voor zichzelf en/of hun familie voorop staat. De arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd als een situatie met fysieke, economische en arbeidszeggenschap wat zich mede uit in de afwezigheid van geweld en de aanwezigheid van autonomie over het inkomen en het uitgevoerde werk. De evaluatie van de sekswerkers wijst op de afwezigheid van slachtofferschap van vrouwenhandel. Het beschrijven van het profiel van deze sekswerkers als slachtoffer blijkt daarom simplistisch. Dit pleit voor de erkenning van het bestaan van de arbeidsmigratie-gerelateerde motieven voor sekswerkers.

bachelorscriptieasw_iris_bijman

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses