image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Archive for the ‘Conflict Studies Theses’ Category

Comments Off on Arbeidsmigrant of slachtoffer van vrouwenhandel? Een narratieve benadering van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

illustratie-iris-bijmanIris Bijman

In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van Oral History diepte-interviews met vrouwelijke migrantsekswerkers op de Amsterdamse Wallen. Ter aanvulling zijn er andere betrokkenen en experts tot de Amsterdamse seksindustrie gehoord ter schetsing van de arbeidscontext. De sectoren van de Amsterdamse seksindustrie onderscheiden zich in locatiegebondenheid, vergunningsplicht en op basis van illegaliteit en migratie. De Amsterdamse seksindustrie wordt geëvalueerd als een aantrekkelijke en toegankelijke arbeidssector voor migranten. Bepaalde onderdelen van het prostitutiebeleid worden volgens de respondenten gedreven door moraliteit en stigma’s rondom sekswerk en mensenhandel wat nadelige gevolgen heeft voor sekswerkers. Het arbeidsmigratietraject van de sekswerkers wordt gekarakteriseerd door verplaatsing naar, binnen en tussen Europese landen vanuit een situatie in het herkomstland met belemmerende sociaaleconomische omstandigheden. De sekswerkers evalueren hun internationale verplaatsing en intrede in de seksindustrie als vrijwillig en dragen hiervoor voornamelijk economische motieven aan, waarbij het verkrijgen van een hoger inkomen voor zichzelf en/of hun familie voorop staat. De arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd als een situatie met fysieke, economische en arbeidszeggenschap wat zich mede uit in de afwezigheid van geweld en de aanwezigheid van autonomie over het inkomen en het uitgevoerde werk. De evaluatie van de sekswerkers wijst op de afwezigheid van slachtofferschap van vrouwenhandel. Het beschrijven van het profiel van deze sekswerkers als slachtoffer blijkt daarom simplistisch. Dit pleit voor de erkenning van het bestaan van de arbeidsmigratie-gerelateerde motieven voor sekswerkers.

bachelorscriptieasw_iris_bijman

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on “They can wash away all the posters and protests, but they cannot wipe out the history…”: An interdisciplinary study of the collective identity of the Umbrella Movement

Bachelorscriptie ASW_Tamar BrulsTamar Bruls – This research presents a case study of the collective identity of the Hong Kong Umbrella Movement. Using methods of participant observation and semi-structured interviews, it analyses the developments concerning the rise, fall and everything in between on a micro level. The Umbrella Movement has a strong sense of community that is expressed in collective emotions, symbols and grievances. This is placed in a macro perspective in relation to Hong Kong’s historical, social and cultural background. The collective identity of the movement is seen as a result from a conflict between personal and imposed social identity. Though the movement is comprised of a diverse group of protesters, both political and cultural shared grievances were found. The collective identity of the Umbrella Movement turned out to be closely related to the cultural Hong Kong identity that conflicted with the imposed Chinese identity. The main difference between the cultural and collective identity was however the level of political participation.

Bachelorscriptie ASW_Tamar Bruls

Conflict Studies Theses , Global Youth Theses
Comments Off on Normalizing the norm: The development of the Responsibility to Protect as an international norm

Eva Kieft - illustratieEva Kieft – This study illustrates the presence of both realist and liberal discourse in the use of R2P as an international norm. An interdisciplinary approach is used to put R2P in a broader political and historical context. Additionally, a sociological model on international norm dynamics gave a thorough understanding on the normative position of R2P as being partly socialized but not yet internalized. Because the norm has been used very inconsistently between 2004-2015, this study explores the way in which both discourses influence the internalization of R2P. To this end, firstly a quantitative content analysis has been conducted on four cases, two in which R2P can be referred and two in which R2P has been invoked. Results showed that both realist and liberal discourse have been present in the four cases. However, the liberal discourse appeared to be dominant and had a greater capacity than the realist discourse. In the analysis of press releases a clear socialization act has been performed to adhere the international community to the UN’s normative stances, which were endorsed as legitimate international behavior. Secondly, semi-structured interviews have been conducted with experts in the field of R2P. Resulting from this, the realist discourse impedes, and the liberal discourse improves the internalization of R2P as an international norm. Hence, this study showed that R2P has been an attempt to govern international security by redefining the responsibility of both nation-states and the international community (Bellamy & Wheeler, 2011 p.521). Following the interviews, in order to internalize R2P as an international norm, the liberal discourse should be enhanced and realist discourse should abate.

BachelorscriptieASW_Eva_Kieft

Conflict Studies Theses
Comments Off on In de ban van terrorisme: De rol van al-Shahaab’s terroristische activiteiten in de ontwikkeling van de toerismesector van Lamu, Kenia

Vince de Jong - Illustratie Vince de Jong – Dit onderzoek richt zich op de rol die terroristische activiteiten spelen in de ontwikkeling van de toerismesector in Kenia. Hierbij zijn de activiteiten van terreurorganisatie al-Shabaab in Kenia uitgediept en is er op lokaal niveau, op het toeristische eiland Lamu, onderzoek gedaan naar de betekenis van deze activiteiten voor de toerismesector van dit eiland en bijbehorende reacties op de gevolgen van deze activiteiten. De relatie tussen terrorisme en toerisme is in de literatuur al een aantal keren onderzocht, maar de etnografische manier die in dit onderzoek centraal staat, is nog nooit toegepast op de situatie in Kenia. Dit onderzoek geeft dan ook een aantal vernieuwende inzichten die in de relatie tussen toerisme en terrorisme in Kenia van toepassing zijn.

BachelorscriptieASW_Vince_de_Jong

Conflict Studies Theses
Comments Off on Eradicating poverty: Measuring MDG1 as part of the current and future Development Goals

Lianne Schmidt - IllustratieLianne Schmidt – This interdisciplinary research concerns the conceptualization and measurement of poverty as part of the Millennium Development Goals from the perspective of inclusive development. Although the MDGs are seen as a huge success based on the progress in the field of poverty reduction, these results have proven to be very uneven. Furthermore the way these results of the first goal on eradicating poverty are measured (by the amount of people living below the poverty line of 1,25 dollar a day) has been strongly criticized. These issues have been further examined by the use of both qualitative interviews and quantitative secondary data analysis The results have shown that through for instance the use of multiple and national poverty lines along with the poverty gap, inequality as well as well as poverty could be monitored and reduced more effectively as part of a more inclusive Post-2015 Development Agenda.

BachelorscriptieASW_Lianne_Schmidt

 

Conflict Studies Theses
Comments Off on Een wereldburger zonder thuis: Een onderzoek naar third culture individuals

Aafke van der Heide - IllustratieAafke van der Heide – Dit onderzoek gaat over third culture individuals (TCIs). Een TCI is een persoon die een significant deel van zijn of haar jeugd doorgebracht heeft in andere landen of culturen dan die van de ouders. De TCI neemt hierbij elementen uit verschillende culturen in zich op, zonder volledig bezit te hebben genomen van één cultuur. Er zijn 15 semigestructureerde interviews afgenomen onder third culture individuals die momenteel in Nederland wonen. Er is met deze interviews ten eerste onderzocht welke invloed het opgroeien als een TCI heeft gehad op de persoonlijke en culturele identiteit. Verder is er gekeken naar het aanpassingsvermogen van de TCIs en in hoeverre ze zich in Nederland hebben kunnen aanpassen. Er is vervolgens onderzocht hoe tolerant TCIs Nederland vinden.

BachelorscriptieASW_Aafke_vander_Heide

Conflict Studies Theses
Comments Off on De anarchist in de krant: Een studie naar mediarepresentatie en mediaervaring van anarchisten in Nederland

Pim de Vleeschhouwer - IllustratiePim de Vleeschhouwer – In deze scriptie is onderzocht in hoeverre anarchisten en anarchisme onderhevig zijn aan marginaliseringsmiddelen in mediaberichtgeving. Daarbij is geprobeerd inzicht te krijgen in de relatie tussen anarchisten en media, door de ervaringen van anarchisten met betrekking tot mediaberichtgeving te onderzoeken. Hiervoor is een kwantitatieve media-analyse uitgevoerd, zijn kwalitatieve diepte-interviews met anarchisten gehouden en is aan participatieve observatie gedaan. In de media-analyse zijn veel marginaliseringsmiddelen aangetroffen, die duiden op een negatieve mediarepresentatie. De ervaring van anarchisten omtrent media is kritisch doordat anarchisten de media beschouwen als onderhevig aan kapitalistische logica en als onderdeel van een machtsnetwerk met de overheid en het bedrijfsleven. De anarchisten beschrijven gevolgen in sociale omgang, waarbij negatieve associaties over anarchisten in mediaberichtgeving door niet-anarchisten geïnternaliseerd worden. Omdat anarchisten de mediaberichtgeving als verlengstuk van het systeem zien, wordt daar niet het primaat van hun sociale omgang en politieke uitingen gelegd.

BachelorscriptieASW_Pim_de_Vleeschhouwer

Conflict Studies Theses
Comments Off on ‘There’s no place like home’: Een onderzoek naar de ervaringen van ongedocumenteerde migranten in Nederland bij de vrijwillige terugkeer naar hun thuisland

Lianne van Rooijen - IllustratieLianne van Rooijen – Dit kwalitatieve onderzoek is een verzameling verhalen van vijf Afrikaanse ongedocumenteerde migranten in Amsterdam die, op het moment van interviewen, in de voorbereidingsfase zitten van de vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. De verschillende fasen van de migratiecyclus vormen de rode draad van het onderzoek, waarbij data zijn verzameld door middel van semi-gestructureerde interviews met vijf migranten en twee medewerkers van Bridge to Better. Dit is een Amsterdamse organisatie die ongedocumenteerde migranten ondersteunt en hen door middel van empowering, vaardigheden, computerles en het schrijven van een businessplan de kans geeft om goed voorbereid terug te gaan. Dit blijkt essentieel te zijn voor een ‘geslaagde’ terugkeer en de opbouw van een duurzame toekomst in hun thuisland.

BachelorscriptieASW_Lianne_van_Rooijen

Conflict Studies Theses
Comments Off on No peace, no war: Cohesion between ideas of conflict resolution for settling the territorial conflict in Nagorno-Karabakh

Cate van Kessel

Cate van Kessel - Illustratie3 peacetalksDit onderzoek gaat over ideeën van conflictoplossingen voor het territoriale conflict in Nagorno-Karabach (een regio in de Zuidelijke Kaukasus). Tijdens het beslechten van een conflict moeten actoren binnen de officiële diplomatie zich confirmeren aan de regels van internationaal recht en politiek. Officiële voorgestelde oplossingen moeten wel samenhangen met de lokale ideeën, omdat de betrokkenheid van burgers belangrijk is bij het oplossen van conflicten. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de samenhang van ideeën van conflictoplossingen van Armeniërs en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Verenigde Naties (VN) als officiële diplomatie. De ideeën van conflictoplossingen voor het Nagorno-Karabach conflict van de OVSE en VN verschillen in op aantal punten van de ideeën van Armeniërs. De ideeën zijn echter wel in meer opzichten vergelijkbaar.

BachelorscriptieASW_Cate_van_Kessel

Conflict Studies Theses